Wygodne zwroty do naszego sklepu:

 

Wszystkie wiadomości dotyczące zwrotów i reklamacji prosimy przesyłać na adres meilowy:

kontakt@e-babystuff.pl 

 
ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty i reklamacje prosimy kierować na adres:

ul Męczenników Oświęcimia 25

41-922 Radzionków

Do przesyłki prosimy o dołączenie paragonu oraz oświadczenia o zwrocie, pamiętając o wpisaniu numera konta na który zostaną zwrócone pieniądze.

 
 
ZWROT TOWARU

Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient może w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, dokonać jego zwrotu bez podania przyczyny.

 

1. Klienci którzy zamierzają zwrócić towar muszą poinformować o tym fakcie sklep e-Babystuff w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki oraz odesłać zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie na adres E-babystuff oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego terminu.

 

2. W przypadku gdy dowodem sprzedaży jest faktura, sklep wysyła klientowi w formie elektronicznej fakturę korygującą którą należy podpisać i odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu i zwracanym towarem.

 

3.Zwracany towar klient odsyła na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy na adres: Męczenników Oświęcimia 25, 41-922 Radzionków . Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej. Sklep e-babystuff.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Należy pamiętać, że zwracany produkt musi być nowy i nie może nosić śladów użytkowania, zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością (w tym również metki). Po otrzymaniu przez sklep e-babystuff.pl przesyłki i sprawdzeniu stanu produktu, w ciągu 7 dni roboczych dokonany zostanie zwrot pieniędzy na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot ten dotyczy wyłącznie ceny produktu i nie uwzględnia kosztu transportu.

4.Klient zobowiązany jest do oceny jakości mebla przed montażem. Sklep nie przewiduje możliwości zwrotu mebla skręconego.

 
 
REKLAMACJA


 
 
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania lub innej wady, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W tym celu należy przesłać informację drogą elektroniczną na adres kontakt@e-babystuff.pl lub w formie papierowej tradycyjną przesyłką na adres: Urszula Gubała , 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 25.


 

2. Wysyłając informację drogą elektroniczną, należy podać numer zamówienia, nazwę produktu, datę zakupu, szczegółowy opis wady i daty jej stwierdzenia, dane kontaktowe, można również dołączyć zdjęcie.

 

3. W przypadku informacji zwrotnej ze sklepu o konieczności dostarczenia produktu na wskazany adres, Klient zostanie poproszony o odesłanie towaru. W ciągu 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a o jej wyniku i sposobie rozstrzygnięcia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Koszt przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru zostanie Klientowi zwrócony.

 

4. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy paczki nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Kartony nie mogą być wgniecione, poszarpane lub otwarte. Nie mogą również być oklejone oryginalną taśmą firmy kurierskiej. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny z kurierem w terminie 3 dni od daty dostarczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. W protokole należy zaznaczyć że karton zewnętrzny został uszkodzony. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.

 
5. Jeżeli jakiś element mebla będzie uszkodzony lub nienależycie wykonany prosimy o niemontowanie/ nieskładanie mebla tylko poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji gdyż wówczas będzie możliwa wymiana wadliwego elementu na nowy. W przypadku gdy meble zostaną złożone z elementem wadliwym oznacza to akceptację Klienta do jakości mebla i nie będzie możliwa wymiana wadliwego elementu na nowy. Klient zobowiązany jest do oceny jakości mebla przed montażem. Sklep nie przewiduje możliwości zwrotu mebla skręconego.