REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-babystuff.pl
1.2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
1.3. Sklep Internetowy dostępny pod adresem e-babystuff.pl prowadzony jest przez Urszulę Gubała, z siedzibą w Radzionkowie 41-922, ul. Męczenników Oświęcimia 25, nr. NIP: 6262775768, REGON:363884740. Adres email: kontakt@e-babystuff.pl, nr telefonu: +48 501 685 746.
1.4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu wystawienia faktury, korespondencji, płatności i dostarczenia zamawianego towaru pod wskazany adres. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
1.5. Klient posiada pełne prawo wglądu, aktualizacji lub usunięcia swoich danych z bazy Sklepu e-babystuff.pl.
1.6. Adres zwrotów i reklamacji:
E Baby Stuff
Męczenników Oświęcimia 25
41-922 Radzionków
1.7 Konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI 51 1050 1230 1000 0092 2284 2297

2. Zamówienia

2.1. Aby skorzystać z usług Sklepu należy na stronie www.e-babystuff.pl zarejestrować się lub złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji. W obu przypadkach należy wypełnić stosowny formularz podając dane osobowe i zaakceptować Regulamin Sklepu.
2.2 W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
imię i nazwisko/nazwa firmy
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)
adres poczty elektronicznej
numer telefonu kontaktowego
w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.3 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Urszulą Gubała Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
2.4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
2.5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
2.6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
2.7. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny drogą elektroniczną.
2.8. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
2.9. Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail o postępie w realizacji złożonego zamówienia.
2.9.1. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i widnieje tam jako 'Dostawa’. Jest to czas, który upływa od momentu odnotowania wpłaty na koncie lub od momentu złożenia zamówienia w naszym sklepie do momentu wysyłki Towaru. Moment, od którego liczony jest czas realizacji zależny jest od wybranej formy płatności.
2.9.2 Jeżeli zamówienie nie może z jakichkolwiek przyczyn zostać zrealizowane, sklep ma prawo do anulowania zamówienia, w tej sytuacji klient otrzymuje zwrot wpłaconych kwot na konto. Informacja o przyczynie anulowania zamówienia zostaje podana telefonicznie lub mailowo.

3. Dostawa

3.1. Dostawa towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia. Dostawa zagraniczna ustalana jest indywidualnie z Klientem.
3.2. Każda przesyłka jest odpowiednio zabezpieczona i zapakowana tak, aby uniknąć uszkodzenia w trakcie transportu. Każdą przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera lub listonosza, jak również – o ile to możliwe – wykonać zdjęcia szkody. Tylko w takim przypadku reklamacje dotyczące uszkodzeń w trakcie transportu będą rozpatrywane.
3.3 . Czas transportu, licząc od dnia wysłania zamówienia przez sklep ,wygląda następująco:
a) Kurier – do 2 dni roboczych,
b) Poczta Polska – do 2 dni roboczych,
c) Odbiór osobisty – po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym.

4. Ceny i metody płatności.

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
4.2. Płatności dokonać można na 3 sposoby:
a) przelew tradycyjny na konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI 51 1050 1230 1000 0092 2284 2297
przelew zagraniczny: ING BANK ŚLĄSKI
IBAN PL 51 1050 1230 1000 0092 2284 2297
SWIFT/BIC: INGBPLPW
W tytule przelewu prosimy o podanie nr. Zamówienia
b) płatność elektroniczna – za pośrednictwem serwisu PayU. Sklep e-babystuff.pl w ciągu kilku minut otrzymuje od serwisu PayU potwierdzenie zapłaty przez Klienta. Więcej informacji na stronie: www.payu.pl
c)płatność przy odbiorze możliwa w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu.

5. Koszty wysyłki

5.1. Wysyłka zamówień powyżej 499 PLN jest gratis.Nie dotyczy płatności za pobraniem.Płatność za pobraniem wynosi 19,99zł
5.2. Koszty wysyłki zamówienia poniżej 499 PLN są płatne przez Nabywcę i wynoszą 9,99 PLN – przelew lub 19,99 PLN – pobranie.

6. Odstąpienie od umowy , zwroty.
6.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.
6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
6.4. Warunkiem pomyślnego zwrotu zakupionych produktów jest w pierwszej kolejności telefoniczne lub mailowe zgłoszenie zamiaru zwrotu towaru, podając numer swojego zamówienia. Wówczas E-babystuff.pl wskaże adres, na który Nabywca będzie mógł odesłać zwracany towar.E-babystuff.pl zastrzega sobie prawo przyjęcia zwrotu towaru, gdy klient nie zgłosił telefonicznie lub mailowo takiej intencji.
6.5.Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej. Sklep e-babystuff.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6.5. Zwracany produkt musi być nowy i nie może nosić śladów użytkowania, zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością (w tym również metki).
6.6. Produkty wykonywane na specjalne zamówienie ( w tym personalizowane, o niestandardowym wymiarze, kolorze itp.) nie podlegają zwrotowi.

6. Reklamacja

6.1. Urszula Gubała jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
6.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@e-babystuff.pl
6.3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, spedycyjnej lub transportem producenta. Uwaga! Każdą paczkę należy sprawdzić w momencie odbioru!
W razie uszkodzeń:
– przy przesyłce kurierskiej tego samego dnia należy spisać protokół szkodowy z kurierem i wysłać do nas mailem (w przeciwnym razie reklamacja może zostać odrzucona).
6.4. Przy zakupie mebli klient ma obowiązek zachować kartony do momentu aż upewni się że akceptuje złożony mebel.
6.5. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy paczki nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Kartony nie mogą być wgniecione, poszarpane lub otwarte. Nie mogą również być oklejone oryginalną taśmą firmy kurierskiej. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny z kurierem w terminie 3 dni od daty dostarczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. W protokole należy zaznaczyć że karton zewnętrzny został uszkodzony. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.
6.7. Jeżeli klient nie będzie miał możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w ciągu 3 dni od daty dostarczenia. Jeżeli któryś z elementów będzie nosił znamiona uszkodzenia wówczas można skontaktować się z kurierem i poprosić o przyjechanie w celu spisania protokołu reklamacyjnego. W takiej sytuacji prosimy o zachowanie opakowania.
6.8. Spisany protokół reklamacyjny należy przesłać na adres: Kontakt@e-babystuff.pl
6.9. Jeżeli jakiś element mebla będzie uszkodzony lub nienależycie wykonany prosimy o niemontowanie/ nieskładanie mebla tylko poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji gdyż wówczas będzie możliwa wymiana wadliwego elementu na nowy. W przypadku gdy meble zostaną złożone z elementem wadliwym oznacza to akceptację Klienta do jakości mebla i nie będzie możliwa wymiana wadliwego elementu na nowy.
6.10. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli takie po stronie klienta powstaną, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Warunkiem zwrotu Klientowi kosztów związanych z transportem reklamowanych towarów jest przedłożenie przez Klienta dowodu poniesienia tych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon. Sprzedający może również zlecić odbiór reklamowanych elementów własnym kurierem.
6.11.Towar wadliwy lub uszkodzony w transporcie zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów ) Sklep według decyzji Klienta zwróci mu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
6.12.Klient zobowiązany jest do oceny jakości mebla przed montażem. Sklep nie przewiduje możliwości zwrotu mebla skręconego.
Urszula Gubała zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7. Ochrona danych osobowych

7.1. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym www.e-babystuff.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

7.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

7.3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji czy składania zamówienia przetwarzane są przez Urszulę Gubała, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E-baby stuff Urszula Gubała ul. Męczenników Oświęcimia 28 Radzionków 41-922, który jest administratorem tych danych.

7.4. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, w szczególności Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia zamówienia. Klient zobowiązany jest również do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia dokonanego w sklepie internetowym.

7.5. Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola przez Klienta podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

7.6. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych osobowych podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta (np. Kurierowi).

7.7. Klient ma w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także ma prawo do ich poprawienia.

7.8. Klient ma prawo do informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane.

7.9. Sprzedający jako administrator danych ma prawo do powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych w oparciu o pisemną umowę cywilnoprawną na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

7.10. Sprzedający wykorzystuje pliki typu “cookies”, czyli małe pliki tekstowo – numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym danego Użytkownika sieci Internet, podczas przeglądania serwisu i pozwalają na ponowną identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia się z Serwisem www.e-babystuff.pl

7.11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu www.e-babystuff.pl, w tym z podstrony “sklep internetowy” przez Użytkownika , a ich głównych celem jest ułatwienie korzystania z serwisu internetowego przez Użytkownika.

7.12. Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika.

7.13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep internetowy” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

8.Postanowiena końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8.2. Sklep stosuje politykę cookies, która określa zasady wykorzystania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępów) w Sklepie e-babystuff.pl. Brak zmian dokonanych przez użytkownika w przeglądarce oznacza akceptację polityki cookies stosowanej przez sklep.